Belvile

Belvile

Tehnički opis termotehnika za glavni projekat termotehničkih instalacija građevinska parcela gp3, stambeno poslovni objekti spo 3/1 u bloku 67 na Novom Beogradu. OPŠTE O OBJEKTU Ovaj objekat je po sadržaju stambeno - poslovni objekat SPO3/1 , i nalazi se na građevinskoj ...

Opširnije
Delta Park Kragujevac

Delta Park Kragujevac

TEHNIČKI OPIS INSTALACIJE SA RASPRŠENOM VODOM ZAŠTITNI OPSEG Projektom je predviđena zaštita od požara stabilnom automatskom instalacijom sa raspršenom vodom sprinklerskog tipa u objektu DELTA PARK KRAGUJEVAC - hipermarket sa pratećim sadržajima . Instalacija pokriva skladišni, ...

Opširnije
Kompresorska stanica FAS

Kompresorska stanica FAS

Tehnički opis Prema zahtevu Investitora, a za potrebe snabdevanja potrošača u okviru fabrike automobila u Kragujevcu, projektuje se Kompresorska stanica 6 bar u okviru novog Energetskog bloka. Objekat nove kompresorske stanice je smešten u okviru Energetskog bloka, u krugu fabrike (cr. br. ...

Opširnije
Kotlarnica FAS

Kotlarnica FAS

Za potrebe nove fabrike „FAS-FIAT AUTOMOBILI SRBIJA“ u Kragujevcu, projektuje se potpuno novi energetski blok u skladu sa zahtevima buduće proizvodnje, u čijem sastavu će se nalaziti i novi objekat kotlarnice. Po projektnom zadatku, postojeća kotlarnica ...

Opširnije
Pretakalište Sremski Karlovci

Pretakalište Sremski Karlovci

NAFTACHEM d.o.o. namerava izgraditi terminal za skladištenje i pretovar naftnih derivata na lokaciji radne zone Prosjanice, Sremski Karlovci. Terminal će se graditi na prostoru parcele 3484/1 k.o. Sremski Karlovci. Terminal će se nalaziti na nasipanom terenu između Dunava i postojeće ...

Opširnije