Kotlarnica FAS

Za potrebe nove fabrike „FAS-FIAT AUTOMOBILI SRBIJA“ u Kragujevcu, projektuje se potpuno novi energetski blok u skladu sa zahtevima buduće proizvodnje, u čijem sastavu će se nalaziti i novi objekat kotlarnice.

Po projektnom zadatku, postojeća kotlarnica „Zastava-automobili“ se gasi,a oprema u njoj se fazno demontira i delimično koristi u novoj kotlarnici, u skladu sa zahtevima i termin planom buduće izgradnje kompleksa.

Postojeća oprema , ukupni toplotni kapacitet 31,7 MW  će zajedno sa 3 nova vrelovodna membranska kotla svaki toplotne snage po 50 MW, činiti jedinstven toplotni izvor ukupne toplotne snage 181,7 MW nominalnog temperaturskog režima 140/80 oC.

Ovaj toplotni izvor služiće za pripremu : vrele vode za potrebe grejanja kompleksa i vrele vode za potrebe tehnologije.

Jedino gorivo koje se koristi je prirodni gas.

Objekat kotlarnice je dimenzija 73,5 x 27,5 m. Na koti 0,0 postavljena je kompletna  mašinska oprema i elektro soba, dok su na delu objekta gde postoji I sprat postavljene kancelarije i komandna soba. Visina prostora se kreće od 10,95 m na delu gde su novi kotlovi, odnosno 9,25 na delu pumpne stanice i prostora sa postojećim kotlovima.

Granica projekta je fiksna tačka na cevovodima cevnog mosta (projektant firma „DELTA INŽENJERING“, Beograd).