Osposobljeni smo za izvođenje svih vrsta instalacija u sklopu:


  • Spoljne  i unutrašnje instalacije vodovoda i kanalizacije
  • Hidrantske mreže
  • Sanitarnog opremanja objekata
  • Crpnih stanica
  • Protivpožarnih crpnih stanica i sprinkler instalacije
  • Rezervoara svih tipova i konstrukcije