Osposobljeni smo za izvođenje svih vrsta instalacija u sklopu:
  • Sistema komforne instalacije
  • Klimatizacije prostorija sa telekomunikacionom i računarskom tehnologijom
  • VRV sistema
  • Ventilacije
  • Klimatizacije bazena